Epidian® 601 (v-1 kg)

Cena: 41,00 zł 41.00 PLN
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
quantity szt.
Zyskujesz 0 pkt [?]

Opis

Cena netto: 33,33 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 601 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH (produkty powiązane)

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 601 - 100 części wagowych
Utwardzacz ET - 20 części wagowych
Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (27/100), Utwardzacz IDA (50/100), Utwardzacz Z-1 (13/100); dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5
°C.

 

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 601

 

  Typ utwardzacza
Żywica             PAT   Saduramid    
  ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian® 601 20 50 40   50 60-100 60-100 50-60 - 27 13

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej:
Epidian® 601 + Utwardzacz TFF (27/100) min. 20 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz ET (20/100) min. 40 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz IDA (50/100) min. 50 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz Z-1 (13/100) min. 40 minut

 

Możliwości stosowania:

 • do impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
 • jako syciwo laminatów z włókna szklanego
 • do wykonywania posadzki typu szpachlowego System 601
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych,
 • składnik szpachlówek

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Temperatura wrzenia: ok. 210°C (początek)
 • Temperatura zapłonu: 180°C
 • Równoważnik epoksydowy: 182 - 200
 • Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g
 • Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 700 – 1100 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 601 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr

Ep-601+Utw.ET

Ep-601+Utw.TFF

Ep-601+Utw.IDA

Naprężenie zrywające, MPa

50-60

65-75

40-50

Wytrzymałość na zginanie, MPa

90-110

100-115

70-85

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

110-120

110-120

70-80

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

120-140

120-140

70-100

Temperatura ugięcia wg Martensa , °C

65-75

65-70

40-50

 

Odporność chemiczna Epidianu® 601 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej

„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji - 1 miesiąc

 

 

Środowisko agresywne

Ep-601+Utw.ET

Ep-601+Utw. IDA

Ep-601+Utw.TFF

Woda wodociągowa

+

+

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

+

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

+

+

Wodorotlenek sodu 45%

+

+

+

Kwas solny 10%

+

+

+

Kwas solny stężony

+

0

+

Kwas siarkowy 20%

+

+

+

Kwas fosforowy 10%

+

+

+

Kwas azotowy 10%

+

+

+

Kwas octowy 5%

-

+

+

Kwas cytrynowy 10%

+

+

+

Węglan sodu 10%

+

+

+

Sól kuchenna 20%

+

+

+

Etanol 45%

+

0

+

Etanol 96%

0

-

+

Toluen

-

-

-

Ksylen

+

+

+

Aceton

-

-

-

Octan etylu

-

-

-

Benzyna

+

+

+

Perhydrol 3%

+

+

+

Amoniak 10%

+

+

+

 

POSADZKA EPOKSYDOWO - KWARCOWA - (KAMIENNY DYWAN) - System 601

 

W skład systemu posadzkowego 601 wchodzą:

 • Epidian® 6011 + utwardzacz ET - proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża) - (produkty powiązane)
 • Epidian® 601 + utwardzacz ET - proporcje (100/20) + piasek kwarcowy - proporcje (600/100) (warstwa podstawowa)
 • Epidian® 607 + utwardzacz KT (100/50) - warstwa zamykająca - (produkty powiązane)

 

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI

 

 Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

GRUNTOWANIE

Epidian® 6011

0,16 do 0,33 kg/m2

+ utwardzacz ET

Piasek kwarcowy

ok. 1,5 kg/m2

 

WARSTWA PODSTAWOWA

Epidian® 601

ok. 0,75 kg/m2

+ utwardzacz ET

Piasek kwarcowy barwiony

ok. 5,1 kg/m2

 

WARSTWA ZAMYKAJĄCA

Epidian® 607

ok. 0,25 kg/m2

+ utwardzacz KT

 

GRUNTOWANIE PODŁOŻA: EPIDIAN® 6011 + utw. ET


Do gruntowania podłoża stosuje się kompozycję epoksydową Epidian® 6011 z utwardzaczem ET. Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach:

Epidian® 6011 — 100 cz. wag.
utwardzacz ET — 18 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia — około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, szczotką lub przy pomocą rakli gumowej. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej.
Optymalne warunki pracy to 20°C i wilgotność względna powietrza do 65%. Nie zaleca się wykonywania posadzek w temperaturze poniżej 15°C. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeśli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy.

 

WARSTWA PODSTAWOWA: EPIDIAN® 601 + utw. ET + piasek

 

Sposób wykonania warstwy podstawowej - SYSTEM 601

Dokładnie wymieszać Epidian 601, następnie przygotować spoiwo mieszając składniki w następujących proporcjach:

 • Epidian® 601 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz ET — 20 cz. wag.

Do tak uzyskanego spoiwa dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8 mm w proporcji: 60 cz. wag. piasku kwarcowego na 10 cz. wag. spoiwa. Całość dokładnie wymieszać zachowując możliwie krótki czas mieszania do całkowitego zwilżenia piasku. Przygotować niewielkie proporcje, możliwe do przerobienia w ciągu kilkunastu minut. Masę posadzkową nakładać na zagruntowany beton za pomocą łaty ze stali nierdzewnej lub zacieraczką mechaniczną. Nałożoną masę pozostawić do utwardzenia przez 16-24 godz. w temp. 20°C.

 

Alternatywnie można wykonać warstwę podstawową jako tzw. 'kamienny dywan'. Składa się ona wówczas z bezbarwnego spoiwa: Epidian® 607 (100 cz. wag) z utwardzaczem KT (50 cz. wag.) oraz barwnego piasku kwarcowego.

 

WARSTWA ZAMYKAJĄCA: EPIDIAN® 607 + utw. KT


Po utwardzeniu warstwy podstawowej nałożyć warstwę zamykającą składającą się z Epidianu® 607 i utwardzacza KT zmieszanych w proporcjach:

 • Epidian® 607 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz KT — 50 cz. wag.

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia to ok. 10 min. Przygotowaną kompozycję rozlać na utwardzoną powierzchnię i rozprowadzić równomiernie gumową raklą aż do uzyskania jednolicie nasączonej powierzchni. Pozostawić do utwardzenia przez 24. godz. w temp. 20°C.

 

Utwardzanie kompozycji Epidian® 607 + Utwardzacz TFF, KT, Z-1 w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 7 dni w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej. Podczas stosowania należy przygotowywać niewielkie porcje kompozycji, które zostaną zużyte w ciągu kilkunastu minut.

 

Przykłady posadzek epoksydowo - kwarcowych:

 

Właściwości fizyczne posadzki

 

Właściwości (Jedn.)

SYSTEM 601

Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3)

1,90-2,00

Skurcz liniowy (%)

0,10

Wytrzymałość na zginanie (MPa)

40

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

50

Twardość metodą wciskania kulki (MPa)

100

Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2)

70

Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2)

12

Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (Liczba obr.)

3000-5000

Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej

0,24

Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni mokrej

0,12

Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni zaoliwionej

0,08

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C)

9·10-5

Przyczepność do betonu (MPa)

1,5

Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%)

2,0

Klasyfikacja ogniowa wyrobu

trudno zapalny

Własności antypoślizgowe

R 9

 


Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 601

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

'+' — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
'±' — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
'—' — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

 

 

Środowisko agresywne

System 601

Kwas solny 10% +

+

Kwas solny stężony

±

Kwas azotowy 10%

+

Kwas siarkowy 20%

+

Kwas fosforowy 10%

±

Kwas octowy 5%

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

Amoniak 10%

+

Sól kuchenna 20%

+

Alkohol etylowy 45%

±

Alkohol etylowy 96%

-

Ksylen

-

Benzyna

+

Fenol, roztwór 1%

+

Woda wodociągowa

+

 

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 601
12 miesięcy od daty produkcji.

 

Opinie o produkcie (0)

Produkty powiązane

do góry
Dodaj do porównywarki Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl