System DRENAŻOWY - opis systemu

SYSTEM DRENAŻOWY:
Dwuskładnikowa posadzka epoksydowa na bazie transparentnej żywicy i kamienia naturalnego

System stosowany najczęściej na zewnątrz pomieszczeń, wykonywany z dekoracyjnych kamieni i żywicy epoksydowej. System przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych powłok bez konieczności tworzenia dodatkowych odpływów.
Jest stosowany m.in. jako powierzchnia wykończeniowa podłoży takich jak: ścieżki rowerowe i spacerowe, schody, przydomowe tarasy itp.
Powłoka wykonana w tym systemie charakteryzuje się wodoprzepuszczalnością, mrozoodpornością, wysoką estetyką powierzchni, dużą odpornością mechaniczną i chemiczną.
Jet przyjazna dla środowiska.

System DRENAŻOWY składa się ze składników:

  • warstwa gruntująca:

- Epidian 652 + utwardzacz U1

  • warstwa podstawowa:

- Epidian 6293 + utwardzacz 6293
- kamień dekoracyjny

WARSTWA GRUNTUJĄCA:
  
1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp.
Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość

2. Warunki aplikacji (nakładania posadzki):
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych maja duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kwaterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy.

3. Gruntowanie podłoża:
Do gruntowania stosuje się kompozycję epoksydową EPIDIAN FLOOR G1. Przed użyciem składniki kompozycji dokładnie wymieszać w proporcji wagowej:

  • Epidian 652      — 100 części wagowych
  • Utwardzacz U1 — 40 części wagowych

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, wałkiem lub przy pomocy gumowej rakli. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoża mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Zagruntowane podłoże pozostawić na 16-24 godz. w temperaturze ok. 20°C w celu utwardzenia.
Zużycie roztworu gruntującego: 0,2-0,4 kg/m2.

WARSTWA ZASADNICZA:

Kompozycja spoinująca:

Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach wagowych:

Epidian 6293   - 100 cz. wag.
utwardzacz 6293  - 45 cz. wag.

Przygotowaną kompozycję epoksydową (Epidian 6293 + utwardzacz 6293) wymieszać z kamieniem według wytycznych z poniższej tabeli:

frakcja kamienia (mm) grubość powłoki (mm) zużycie kamienia (kg/m2) zużycie spoiwa (kg/m2)
1-2  4-5  12-14  0,6-0,7
 2-4  8-10  14-18  0,7-0,9
 4-8  16-22  18-22  0,9-1,1

 Po wymieszaniu komponentów, należy nakładać masę na przygotowane podłoże przy pomocy metalowej kielni, co jakiś czas przecierając acetonem. Jeśli układana jest większa powierzchnia (realizacja w przeciągu kilku dni, lub użycie różnych wzorów), należy wykonać wykończenie listwą dylatacyjną lub przy pomocy "szalunku". W następnym dniu należy usunąć szalunek i kontynuować aplikację kompozycji.

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po min. 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy i upewnieniu się, że cała powierzchnia jest jednolicie utwardzona. Posadzka może być poddana pełnemu obciążeniu po 7 dniach. Pierwze mycie po 14 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania posadzki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem typu "aceton", aby nie dopuścić do utwardzenia resztek żywicy na narzędziach.
Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać niezwłocznie, nie dopuszczając do ich utwardzenia.

Informacje BHP:

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Stosować indywidualne środki ochrony. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
a) Ochrona oczu lub twarzy
Stosować okulary ochronne (gogle) lub ochronę twarzy.
b) Ochrona skóry, ochrona rąk
Stosować odpowiednie rękawice ochronne odporne na czynniki chemiczne o grubości minimum 0,4mm przebadane zgodnie z normą PN-EN 374 – np. kauczuk nitrylowy lub butylowy.
Ochrona ciała
Stosować odzież ochronną i obuwie ochronne odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. Zanieczyszczoną odzież poddawać systematycznemu praniu.
c) Ochrona dróg oddechowych
W warunkach dobrej wentylacji stanowiska pracy ochrona indywidualna dróg oddechowych nie jest wymagana. Przy nadmiernej koncentracji oparów stosować maskę lub półmaskę ochronną zgodną z EN-140 z filtrem typu A.

do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl