System FLOOR FLAKES - opis systemu

OPIS SYSTEMU: Epidian FLOOR C1 Flakes

Cienkopowłokowy, dekoracyjny system posadzkowy wykonywany z barwnej żywicy epoksydowej i dekoracyjnych płatków akrylowych.

Posadzka wykonana w tym systemie charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, chemiczną, wodoodpornością i wysokimi walorami estetycznymi.

Posadzki w systemie Flakes są przeznaczone do wykonywania cienkich (do 1 mm) posadzek na podłożu betonowym w pomieszczeniach narażonych na lekkie obciążenia (garaże, pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze).

System Floor C1 Flakes składa się ze składników:

1.    podłoże betonowe
2.    warstwa gruntująca:

Epidian Floor G1 + utwardzacz U1

3.   warstwa zasadnicza:

- Epidian Floor C1 + utwardzacz U1 (kolorowy podkład)
- kolorowe płatki akrylowe

4.   warstwa zamykająca:

- Epidian TOP Finish + utwardzacz TOP Finish


WARSTWA GRUNTUJĄCA:

  
1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp.
Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość

2. Warunki aplikacji (nakładania posadzki):
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych maja duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kwaterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy.

3. Gruntowanie podłoża:
Do gruntowania stosuje się kompozycję epoksydową EPIDIAN FLOOR G1. Przed użyciem składniki kompozycji dokładnie wymieszać w proporcji wagowej:

  • Epidian FLOOR G1    — 100 części wagowych
  • Utwardzacz U1 — 40 części wagowych

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, wałkiem lub przy pomocy gumowej rakli. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoża mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Zagruntowane podłoże pozostawić na 16-24 godz. w temperaturze ok. 20°C w celu utwardzenia.
Zużycie roztworu gruntującego: 0,2-0,4 kg/m2.

WARSTWA ZASADNICZA:

 

1. Kolorowy podkład (Epidian FLOOR C1+ utwardzacz U1)
Wymieszać dokładnie Epidian® FLOOR C1 (ze względu na możliwą sedymentację wypełniaczy), następnie wymieszać składniki kompozycji posadzkowej w proporcjach:

 

  • Epidian® FLOOR C1 — 100 cz. wag.
  • utwardzacz U1 — 25 cz. wag.

 

do momentu uzyskania jednorodnej masy (tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana).
Należy zwrócić uwagę, czy część masy nie przylgnęła do dna i ścian naczynia. Zachować możliwie krótki, niezbędny czas mieszania (ok. 3-5 minut). Zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrzenie masy.
Można stosować mieszadła o max. prędkości obrotowej 400 obr/min.
Jednorazowo przygotowywać porcje kompozycji nie większe niż 6 kg. Czas przydatności do użycia to około 15 minut.
Mieszaninę przelać do innego naczynia, ponownie wymieszać, po czym nanosić na zagruntowany beton przy pomocy wałka lub pędzla malarskiego.

2. PŁATKI AKRYLOWE
Świeżo wymalowaną powierzchnię posypać płatkami akrylowymi (w ilości 0,1 - 0,5 kg/m2) w zależności od zamierzonego efektu.
Całość pozostawić do utwardzenia przez 24 godz. w temp 20°C.
Po upływie tego czasu, oraz upewnieniu się, ze żywica się utwardziła, zebrać nadmiar płatków

WARSTWA ZAMYKAJĄCA:

Jako warstwę zamykającą stosuje się kompozycję: Epidian TOP Finish + utwardzacz TOP Finish.
Poszczególne składniki należy wymieszać w następujących proporcjach wagowych:

  • Epidian TOP Finish - 100 cz. wag
  • utwardzacz TOP Finish - 40 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować proporcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia takiej masy wynosi ok. 10 minut. Roztwór należy nanosić pacą metalową lub raklą gumową. Przy pomocy wałka wałkowaść całość w celu równomiernego rozprowadzenia lakieru (wałkować " na krzyż"). Pozostawić do utwardzenia.
posadzka może być oddana do ruchu pieszego po min. 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy i upewnieniu się, że cała powierzchnia jest jednolicie utwardzona. Posadzka może być poddana pełnemu obciążeniu po 7 dniach. Pierwze mycie po 14 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania posadzki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem typu "aceton", aby nie dopuścić do utwardzenia resztek żywicy na narzędziach.
Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać niezwłocznie, nie dopuszczając do ich utwardzenia.

Informacje BHP:

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Stosować indywidualne środki ochrony. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
a) Ochrona oczu lub twarzy
Stosować okulary ochronne (gogle) lub ochronę twarzy.
b) Ochrona skóry, ochrona rąk
Stosować odpowiednie rękawice ochronne odporne na czynniki chemiczne o grubości minimum 0,4mm przebadane zgodnie z normą PN-EN 374 – np. kauczuk nitrylowy lub butylowy.
Ochrona ciała
Stosować odzież ochronną i obuwie ochronne odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. Zanieczyszczoną odzież poddawać systematycznemu praniu.
c) Ochrona dróg oddechowych
W warunkach dobrej wentylacji stanowiska pracy ochrona indywidualna dróg oddechowych nie jest wymagana. Przy nadmiernej koncentracji oparów stosować maskę lub półmaskę ochronną zgodną z EN-140 z filtrem typu A.

 

 

 

 

do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl